เกี่ยวกับเรา

www.tourism-russia.com เป็นศูนย์ข้อมูลการเที่ยวรัสเซียสำหรับนักท่องเที่ยวไทย เกิดขึ้นหลังจากแอดมินจบการศึกษาปริญญาโท ด้านการเมืองจากประเทศรัสเซียจากมหาวิทยาลัยมิตรภาพแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (Peoples Friendship University of Russia) ใน ปี ค.ศ. 2011 และก่อนหน้านั้นได้รับ
ปริญญาตรีด้านรัสเซียศึกษา จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี ค.ศ. 2008

ปัจจุบันบริหารงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรัสเซียในไทยที่ เพจเที่ยวรัสเซีย www.facebook.com/pagetiewrussia และ www.tourism-russia.com

โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ในด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจ และการพัฒนาสังคม ให้การท่องเที่ยวรัสเซียเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น